Sjukdomsfall.

Från Stockholm skrifves, att riksdagsmannen d:r A. J. Lyth hastigt insjuknat och blifvit förd till Sabbatsbergs sjukhus. Senare underrättelser meddela, att hr L:s sjukdom blifvit häfd, men att krafterna äro mycket medtagna.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.