Väderleken

är fortfarande kylig och termometerståndet håller sig om nätterna under fryspunkten, dock har sedan ett par dagar efter snöfallet luften varit hög och klar.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.