Examen

med eleverna vid härvarande navigationsskola hölls i tisdags och onsdags, då till sjökaptener utexaminerades följande:
Christen Lund, Bernhard Andersson, Rudolf Fredrik Ljungholm och Mikael Sjödin med betyget "med beröm godkänt kunskaper", Tor Nikolaus Svante Vetterlund, Magnus Andersson, Janne Thore och Carl August Ekströmer med betyget "godkända kunskaper" samt Johan August Nyberg med betyget "försvarliga kunskaper".
Såsom styrmän förklarades:
Axel Johansson, med betyget "med beröm godkända kunskaper", Nils Petter Rosenberg, Albert Adolf Ferdinand Ekström, Olof Nilsson, Anders Gottfrid Olsson, Gabriel Herman Vessman, Gustaf Samuel Åberg, Lars Erik Nilsson, Rikard Konstantin Nilsson, Carl Gustaf Malmström, Klaes Axel Valdemar Hansson, Valter Söderström, Lars Peter Ingelsson, Carl Peter Söderberg, August Jönsson och Carl Bernhard Nilsson med betyget "godkända kunskaper" samt Carl Viktor Olsson, Elof Gottfrid Holmqvist, Johan Peter Nyström, Otto Vilhelm Jansson och Oskar Åberg med betyget "försvarliga kunskaper".Gotlands Tidning.
Måndagen den 3 Maj 1886.
N:r 30. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.