Läkarestaten.

T. f. regementsläkaren d:r G. Ramberg har anmlt sig såsom sökande till regementsläkaretjensten vid Gotlands nationalbeväring.Gotlands Tidning.
Måndagen den 3 Maj 1886.
N:r 30. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.