Resande.

Med Tjelvar den 2 Maj från Kalmar:
Kapt:ne Eneroth, Gyllenrom, Blomqvist, Rydholm, friherre Cederström, hrr Hultgren, Vestblad, fr. Jonsson.
Med Visby den 2 Maj från Stockholm:
Kapt:ne Leatz, Danielsson, Olsson, Lundberg, Bökman, Kistner, Almberg, hrr Fahlström, Eneman, Velenius, Steinmetz, Myhrström, Jeurling, Kinnander, fruarna Fahlström, Nillson, frkna Romin, Kjellander, Veström.Gotlands Tidning.
Måndagen den 3 Maj 1886.
N:r 30. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.