Sökande till förste landtmätaretjensten i Södermanlands län äro bland andra kommissionslandtmätarne Fr. Cedergren och C. M. Strömberg.Gotlands Tidning.
Måndagen den 3 Maj 1886.
N:r 30. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.