Strandning.

Ångaren Betty tillhörig L. W. Herlitz ångfartygsbolag i Stockholm och kommande från Ryssland med spanmålslast till Stockholm, strandade i söndagsnatt å Karvaserna utanför Landsort. Folket räddade sig på klipporna. Bergningsångarne Belos och Neptun, hafva lyckats taga ångaren af grund och bogserade den i går till Stockholm.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.