Dödsfall. C. E. Möllerström.

Bokhållaren C. E. Möllerström afled i går morse, efter en längre tids bröstlidande, 35 år gammal. Den aflidne, som i flere år varit anstäld å hr E. Liljewalahs kontor, härstädes, kunde ännu i onsdags infinna sig der, men måste middagstiden intaga sjuksängen. Han sörjes närmast af enka och tre minderåriga barn.Gotlands Tidning.
Måndagen den 18 Januari 1886.
N:r 5. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.