Från sjön.

Skeppet Gotland, kapt. Nyman anlede i torsdags från Medelhafvet till Göteborg med saltlast för order.
Ångaren Poseidon, förd af kapt. Everlöf hitkom i går från Burgsvik för att intaga kol afgår i morgon till Oskarshamn.Gotlands Tidning.
Måndagen den 18 Januari 1886.
N:r 5. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.