Fröken Gabriella Herlitz har blifvit antagen till kassör i D. B. W:s sparbank; lönen nedsattes till hälften eller 300 kronor.Gotlands Tidning.
Måndagen den 18 Januari 1886.
N:r 5. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.