Musik Holmstrupska kapellet

fort far om aftnarna att underhålla allmänheten med sina förträffliga musikaliska föredrag å stadshotellets schveitzeri- I går afton gafs i stora salongen en "Familje-konsert", som bevistades af omkring 50 personer, hvaribland några damer. Det intressanta programmet innehöll bland annat ouverturerna till "Zampa", "Nürnbergerdockan", "Hvita frun", Aria ur "Trollflöjten", Potponrri ur "Frihetsbröderna", "Trubaduren", m. fl. andra goda musikstycken. Stämningen hos publiken var också liflig och glad.Gotlands Tidning.
Måndagen den 18 Januari 1886.
N:r 5. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.