De öfverflödiga helgdagarne.

En petition till konungen förberedes bland nykterhetsvännerna, hvilka önska att för riksdagen å nyo måtte framläggas motion om afskaffandet af en del nu varande högtidsdagar, nemligen alla annandagar, trettondagen, Maria bebådelse- och Kristi himmelstärsdagar. Motivet för denna anhållan är hufvudsakligen att motarbeta den dryckenskapslast som vid de större högtiderna med deras många helgdagar utöfvas och vid hvilka tillfällen de flesta offer skördas.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 21 Januari 1886.
N:r 6. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.