Fallissement.

Innehafvaren af hvitvarufirman Fredsen & Blix, grosshandlaren A. Th. Blix, försvann för omkring en vecka sedan från hufvudstaden och har sedan dess icke varit synlig. I tisdags middag hade firmans fordringsegare under bankdirektören A. Normans ordförandeskap sammanträde, hvarvid beslöts att firman skulle försättas i konkurs samt att grosshandlarne Warburg och Gans tills vidare skulle öfvertaga förvaltningen af boet.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 21 Januari 1886.
N:r 6. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.