Frimurarlogen S:t N.

härstädes firar i dag sin årshögtidsdag medelst stor festmiddag å stadshotellet. Holmstrupska kapellet utför dervid några musikstycken; men besynnerligt är, att musikaliska sällskapets bättre piano blifvit nekadt, så att pianisten hr Johansson måst använda ett uselt skräll.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 21 Januari 1886.
N:r 6. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.