Gotlands jernvägens inkomster utgjorde under sistl. december månad af
passageraretrafiken 1884. 2,695:41. 1885. 2,830:66.
godstrafiken 1884. 1,477:82. 1885. 1,319:58.
Från årets början 1884. 75,507:78. 1885. 74,282:50.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 21 Januari 1886.
N:r 6. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.