Hemskt sjelfmord.

Ett sjelfmord, som här i staden, skrifves från Eksjö, väckt oerhördt uppseende, har i dag den 12 januari, blifvit begånget af fröken Sofie Rosin, dotter till aflidne kapten Rosin på Björnshult, beläget ungefär en half mil från Eksjö. Hon hade nämligen om hals och lif lindat blånor, hvilka hon sedan påtändt, och så bränt sig till döds. Några drängar, som varsnade röken från skjulet, der det skett, skyndade till och funno då till sin stora förskräckelse det halfnakna svedda liket. Läkare efterskickades men sjelfmörderskan var redan död, och han kunde icke göra annat än förklara sig aldrig hafva sett gräsligare syn.
Den döda har under flera år ensam skätt den stora egendomen och varit en driftig qvinna, som förvärfvat sig ansede och talrika vänner. Orsaken till sjelfmordet är sinnesrubbning, efter hvad man antager föranledd af ekonomiska svårigheter.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 21 Januari 1886.
N:r 6. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.