Från sjön.

Fredrikshamn den 6 nov. Skonerten Karin, kapten Johansson, från Halmstad, kommande från Karlskrona med timmerlast till Säby, har drifvit i land der och sönderslagits. Manskapet är räddadt.
Slite den 6 novbr. Bergningsfartyget Belos aflemnade i går qväll Unitas besättning utom kaptenen, som stannade å Unita. Fartyget antages bli vrak. Allt löst är bergadt i land. Belos afgick i natt till obekant plats, troligen till en ny strandningsort söder ut.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 10 November 1886.
N:r 87. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.