Kyrkoherdevalet i Burs i söndags utföll sålunda, att v. pastor L. J. Åsberg i Hejde, som innehade tredje förslagsrummet, blef vald med 2,600 röster. Hälften så många röster föllo på kyrkoherden Alfvegren; stadskoministern Söderberg erhöll inga röster.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 17 November 1886.
N:r 90. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.