Municipalstyrelsen i Hemse utsågs i måndags inför k:s befallningshafvande. Utom ordföranden, handl. Aug. Melin, utsedd af k. m:ts befallningshaföande, skall denna styrelse för 4 år från 1 Jan. 1887 utgöras af veterinären O. Rosenthal och handl. R. Wittberg med skoll. S. Helling och handl. Joh. Bokström till ersättare.
I bygnadsnämden invaldes provinsialläkaren Nyberg, hemmansegaren Jacob Johansson och handl. Melin. Vid förfall för dem inträda hemmansegaren Olof Lingström, agronomen af Wetterstedt och snickaren Alfr. Bergström.
I helsovårdsnämnden: agronomen af Wetterstedt, skoll. Helling och veterinären Rosenthal; ersättare skomakaren J. L. Rumin, hemmansegaren O. Isenberg, och garfvaren C. J. Jonsson.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 17 November 1886.
N:r 90. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.