Konkurser.

Äfven Östergarns handelsbolag, hvars innehafvare äro hrr E. Gere. J. P. Åberg, C. L. Ekman och A. Ekman, har ingifvit konkursansökan till Gotlands norra häradsrätt.
Handlanden C. J. Martin, bagarne A. Andersson och J. N. Lindbom härstädes samt handl. J. N. Myrsten på Slite hafva försatts i konkurs.Gotlands Tidning.
Fredagen den 23 December 1887.
N:r 74 & 75. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.