Konkurser.

I följd deraf att handl:ne Emil Gerls och J. P. Åberg blifvit försatte i konkurs, har tredje delegaren i Östergarnsbolaget, konsul C. L. Ekman måst ingifva sin cessionsansökan, hvarjemte fjerde delegaren, grosshandl. Ax. Ekman blifvit satt under ett års administration af direktören i riksbankens afdelningskontor, öfv.-löjtn. P. Ihre, verkställande direktören i Gotlands enskilda bank H. Pettersson och länsnotarien G. N. Donner.Gotlands Tidning.
Lördagen den 10 December 1887.
N:r 73. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.