Odlingslånefonden.

Från denna fond har k. m:t anvisat ett låneunderstöd af 12,000 kr. för torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Skäggstäde, Suderbys, Ammunds, Burs, Ekeskogs, Sklälhorns, Kullsarfve, Börlunds, Uggårds, Seggeby, Kullingbos, Gannarfv och Källunge prestgård samt tre båtsmanstorp, alla i Källunge socken, Godrings och Öjes i Ekeby socken, lägenheten Rota i Hejdeby socken inom Gotlands norra härad af Gotl:s län.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 December 1887.
N:r 72. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.