Oscardagens stjernfall,

Enligt Posttidningens redogörelse, som upptager 5½ spalter, blefvo följande dekorationer tilldelade personer, som till mer eller mindre grad tillhöra Gotland, nämligen:
kommendör med stora korset af Svärdsorden, generalmajoren frih. E. M. P. v. Vegesack; riddare af Svärdsorden, ryttmästaren vid Lifgardet till häst G. A. U. v. Strussenfelt; kaptenen vid Göta artilleriregemente A. J. B. v. Strussenfelt; kaptene vid Gotlands infanterireg:te C. O. A. Ternstedt och C. E. A. Olson; kaptenen vid Hallands bataljon P. F. C. Drös; riddare af Nordstjerneorden, häradshöfdingen i Gotlands norra härads domsaga A. Valdenström; byråchefen i domänstyrelsen E. G. Kinberg; läkaren vid Visby hospital G. M. Bolling; riddare af Vasaorden, grosshandlaren i Visby C. L. Ekman; telegrafkommissarien i Jönköping C. N. Blomberg, och löjtnanten vid Stockholms brandkår, kapten O. E. Rosell.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 December 1887.
N:r 72. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.