På tal om prestvälde,

så har Visby konsistorium anmodat kontraktsprosten J. Broander "gifva akt på" kyrkoherden L. J. Bolins i Levide enskildta lefverne, och framdeles inrapportera hvad han på mers eller mindre hemliga vägar möjligen skulle kunna uppsnappa såsom anmärkningsvärdt. "Dyra anförvandter!" sa Carlgren, körde ut svägerskorna. Men hur kan biskop v. Schéele låta tillställa en slik åtgärd utan angifvare? och finnes en sådan, hvarför anställes icke laga ransakning? Jag frågar blott; men, "jag kommer snart igen!" sa kärringen, följde med qvarnvingen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 26 November 1887.
N:r 70 & 71. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.