Strandningar.

Skonerten Triton, kapten Ruthström, hemma i Slite, kommande från Aarhus och destinerad till hemorten i barlast, strandade den 18 d:s å östra kusten af Seland och har blifvit vrak. Triton, som var Gotlands äldsta fartyg, strandade här 1813 såsom då varande preussisk örlogsbrigg samt inköptes af handelshuset Donner och blef senast förbygdt 1840; har sedermera tillhört åtskilliga rederier och städse varit hvad man kallar ett lyckligt fartyg, men dess tid var nu slut.
Skeppet Palais Gallien, kapten Stedmann, hemma i Goole och kommande från Riga med last af slipers till Newpoet, strandade i måndags å Östergrund vid Ronehamn. Besättningen är bergad, men fartyget har af besigtningsmännen förklarats vara vrak.Gotlands Tidning.
Lördagen den 26 November 1887.
N:r 70 & 71. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.