Utnämningar.

Till kyrkoherde i Vall och Hogrän har k. m:t den 18 d:s utnämt kyrkoherden M. S. Kolmodin, då prestmannen Youngberg tilläts att blifva en fjerde profpredikant och vid valet erhöll 2082 röster. Hr Kolmodin fick blott 471 röster; men det oaktadt har den nu skedda utnämningen härstädes mottagits med allmän tillfredsställelse öfver den mening om saken, som sålunda synes hafva gjort sig gällande hos sålunda synes hafva gjort sig gällande hos regeringen.
K. m:t har den 25 d:s utnämt till chef i södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet och till major i Väg- och Vattenbyggn.-kåren, kaptenen C. V. Gagner.Gotlands Tidning.
Lördagen den 26 November 1887.
N:r 70 & 71. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.