Två falska betyg

har 24-åriga tjensteflickan Hilma Hulda Charlotta Pettersson från Thorsås i Kalmar län skrifvit åt sig sjelf inne i en handelsbod i Stockholm samt sedermera på dem sökt och funnit anställning. Hon har förut begått stöld och frigafs från det derför uttjenta straffet den 14 januari 1886. Hon är nu häktad. För några år sedan tjenade hon som barnflicka hos en familj i Vestkinde på Gotland och derefter fick hon tjenst här i Visby, då hon af en badgäst öfvertalades att resa till Stockholm för att förestå hans ungkarlshushåll och så gick det alltvärre utföre.Gotlands Tidning.
Lördagen den 19 November 1887.
N:r 68 & 69. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.