Egendomsköp.

Afl. konsul J. P. Stares egendom Furubjers i Tingstäde blef af honom före dödsfallet försåld till yngste sonen Knut Stare i Amerika för 75,000 kr., att tillträdas den 1 nästkommande december.Gotlands Tidning.
Lördagen den 15 Oktober 1887.
N:r 63 & 64. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.