Navigationsskolan.

Till extra lärare vid denna skola har kapten Ludvigsson blifvit af skolstyrelsen förordnad.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 6 Oktober 1887.
N:r 62. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.