Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare.

Tillkännagifves att min älskade make Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare, efter ett långvarigt lidande stilla afled å Furubjers den 27 September 1887 uti en ålder af 70 år, 17 dagar; innerligt saknad af mig, barn och barnbarn. Carolina Stare, f. Löfvenberg.
Sv. Psb. 479.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 6 Oktober 1887.
N:r 62. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.