Tidtabell för Gotlands Jernväg.


 

Gotlands Tidning.
Lördagen den 17 September 1887.
N:r 58 & 59. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.