Posttidningen

förmäler, att åtskilliga ledamöter af konungens jagtklubb hitkommer i nästa månad för att idka rapphönsjagt i Sanda, Mästerby och Vestergarn samt harjagt å Carlsö. Jagtkamraterna anlända från Stockholm den 19 september.Gotlands Tidning.
Lördagen den 27 Augusti 1887.
N:r 54 & 55. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.