Haveriauktioner.

Vraket efter finska skeppet Atlantic med inventarier inköptes å auktion vid Fårösund den 15 d:s af handl. M. Ekström för 250 kr.
I onsdags försäldes medelst auktion här i Visby vrak och inventarier efter Väddö-skonerten Anna Margareta till åtskilliga inropare för ett sammanlagdt belopp af cirka 760 kronor.Gotlands Tidning.
Lördagen den 27 Augusti 1887.
N:r 54 & 55. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.