Riksdagsmannavalet

i Gotlands norra härad försiggick i måndags och blef, såsom vi förutsagt, nämdemannen P. Larsson Lilla-Fole i Fole återvald.Gotlands Tidning.
Lördagen den 27 Augusti 1887.
N:r 54 & 55. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.