Ångfartygsbolaget, Gotlands ångbåtar!

Ångfartyget Tjelvars
yurer på Stettin upphöra för året med resan från Stettin till Visby och Stockholm onsdagen den 31 Augusti, hvarefter fartygets turer ändtas sålunda, att det går från Stockholm till Visby söndagar, från Visby till Kalmar måndagar och från Kalmar till Visby onsdagar.

Ångfartyget Gotlands
turer på Vestervik upphöra likaledes för året med resan från Vestervik till Visby onsdagen den 31 Augusti, och afgår fartyget från och med tisdagen den 6 September från Stockholm på tisdagar i stället för måndagar.

Ångfartyget Visby
slutar sina turer på Kalmar för året med resan från Kalmar till Visby Stockholm lördagen den 3 September, hvarefter fartyget i stället uppehåller förbindelsen emellan de östra hamnarne på Gotland, börjande med tur från Visby till Fårösund, Slite, Ronehamn och åter torsdagen den 8 September, derjämte bibehållande de vanliga ankomst- och afgångsdagarne emellan Visby Stockholm.

Ångfartyget Klintehamns
turer Gotland runt upphöra med resan från Visby fredagen den 2 September, hvarefter fartyget, med början följande tur, endast angör de vestra hamnarne på Gotland som Klintehamn och Burgsvik.
Afgångstiden från Stockholm blifver för bolagets samtliga fartyg tillsvidare kl. 5 e. m. från och med fredagen den 2 September.Gotlands Tidning.
Lördagen den 27 Augusti 1887.
N:r 54 & 55. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.