Tidtabell för Gotlands Jernväg.


 

Gotlands Tidning.
Fredagen den 19 Augusti 1887.
N:r 52 & 53. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.