Haverist.

Skonerten Frithiof, kapten Jansson, hemma i Roslagen, kommande från Pite och destinerad till Lybeck med trävaror, inkom flytande på lasten i går till Storungs i Kappelshamnsviken.Gotlands Tidning.
Fredagen den 12 Augusti 1887.
N:r 50 & 51. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.