Haveri-Auktion.

Genom offentlig auktion, som måndagen den 15 dennes från kl. 10 f. m. förrättas vid Fårösund, försäljas för vederbörandes räkning vrak och inventarier efter kondemnerade finska skeppet Atlantic, kapten W. Nordström. Betalningen erlägges kontant.
Fårösund den 9 Aug. 1887.
S. I. Lillja.Gotlands Tidning.
Fredagen den 12 Augusti 1887.
N:r 50 & 51. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.