Att Adelsgatan i Visby

kan i visst afseende jemföras med Stockholms Ve??????????, synes af efterstående uppgifter öfver hvad som här kan åstadkomma.
Om man nämligen från Söderport går Adelsgatan fram, så anträffas

på venstra sidan:
C. J. Martin, diversehandel
Rum för resande med matservering
E. Gardelius, jernvägshotel, sockerbageri och modehandel
L. Abrshamson, diversehandel
C. Hellman, spegelfabr., tobakshandel
M. N. Siltberg, urmakare
O. P. Jakobsson, läderhandel
Fr. Vallin, bagare
K. Gardell, urmakare
Speceri- och victualiehandel
O. Ölander, slagtare
J. A. Johansson, skomakare
N. L. Goldensohn, diversehandel
G. L. Vesterberg, skomakare
Ax. Sjöström, klädes- diverse- och victualiehandel
Metodistkapellet
Nya hatt- och mösshandeln.

på högra sidan:
John Munthe, diversehandel
C. Lindell, vagnmakare
E. A. Ekman, skomakare
J. J. Levin, skräddare
K. J. Lager, skomakare
J. N. Hallgren, kopparslagare
Mejeribolagets försäljning
Likkistmagasinet
Hirsch-Rosenblatt, diversehandel
G. Forsberg, urmakare
Porter- och ölförsäljning
C. J. Häggström, guldsmed
F. Johansson, plåtslagare
J. Lundmark, urmakare
Fru Malmsten, tvätt och strykning
Ada Lundgren, modehandel
K. Engfelt, stenhuggeri
J. N. Tofftén. guldsmed
P. H. Qviberg, urmakare
S. Schenholm, krutförsäljare
Missionsbokhandel
Fr. Segerdahl, bokbindare
Bosättningsmagasinet
Charcuterihandel och spisning
S. Vennerström, modehandel
A. Elgstrand, guldsmed
P. A. Hellgren, gelbgjutare
Aug. Johansson, sockerbageri.
Allt hvad menniskan behöfver, från vaggan till grafven, kan således åstadkommas ensamt vid denna lilla gata i Visby.Gotlands Tidning.
Fredagen den 29 Juli 1887.
N:r 46 & 47. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.