Auktion å växande gröda.

På begäran af förvaltningen i konkursen efter aflidne åkaren C. G. Carlsson, kommer offentlig auktion att hållas å stadens auktionskammare lördagen den 30 Juli kl. 10 f. m., hvarvid försäljas, konkursmassan tillhöriga: Grödan efter i frijordsåkern n:ris 1393-96 söder för staden å 1 tunnland, 11 kappland utsådd Råg samt grödan i samma åker efter å 26 kappland utsådd Hafre; ytterligare grödorna i en åker söder för staden midt för s. k. Tjärhofvet, efter utsådda: Vicker och Hafre å 4½ tunnland, Råg å 1 tunnland 26 kappland, Hvete å 14 kappland samt Potatis (4 tunnors utsäde) å 18 kappland, äfvensom och slutligen, i s. k. Gråboåkern, Råggrödan å 26 kappland derstädes.
Inropare, som kunna godkännas, erhålla 2 månaders betalningsanstånd; okände betale kontant eller ställe godtaglig borgen, om anstånd vill begagnas.
Visby den 21 Juli 1887.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Fredagen den 29 Juli 1887.
N:r 46 & 47. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.