Konsul C. J. Björkander

har i tidningen Vikingen fått sin väl träffade bild framstäld. Det är naturligtvis såsom varande en af våra mest influerande protektionister, som gifvit tidningen anledning att för sin publik förevisa en protektionist af renaste vatten.
Att hr B. är rysk vice konsul nämnes äfven i sammanhang med hans stora affärsverksamhet och strid mot ett till sitt näringslif förryskadt Gotland.
Bolivar.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.