Häktad för oredlighet.

Fabrikör Victor Ringnér, förut Malmöbo, häktades i Köpenhamn för oredligt förfarande mot borgenärer. Han är broder till aflidne fabrikören, teateregaren August Ringnér, efter hvilken han ärfde en betydlig förmögenhet.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.