Distriktsveterinär J. Boman

i Slite har af länsstyrelsen transporterats och förordnats till liknande befattning i Hemse; länsveterinären Vetterström har förordnats att under ledigheten i norra distriktet uppehålla tjensten derstädes.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.