Generalmönstring

med båtsmansrekryter vid Gotlands båtsmanskompani har förrättats af kommendör G. Lindmark, biträdd af kapten A. Blom, regementskommissarie Dalman, häradshöfding Samselius och doktor Westring.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.