Haverist.

Finska skeppet Atlantic, kapten Nordström, hemma i Mariehamn och destineradt från Luleå till England med trä, har tvungits anlöpa Fårösund för svår läcka. Vid förrättad besigtning har skeppet förklarats icke vara i sjövärdigt skick att fortsätta resan, hvarför lasten kommer att lossas.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.