Notabla resande.

I torsdags anlände från hufvudstaden öfversten m. m. Elliot och kaptenen Poignant för att ytterligare besigtiga inköpta mekaniska verkstadens byggnader, som skola ominredas till etablissement för artillerikåren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.