I konkurs

blef snickaren och byggmästaren J. Sjöström försatt den 9 d:s. Stadsfiskal Jansson förordnades att utreda boet till första förhöret den 20 innev.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.