Lustresan

till Klintehamn och St. Carlsö med ångf. Visby i söndags gynnades af det härligaste väder. Vidpass ett hundratal personer medföljde härifrån, hvaraf mer än hälften debarkerade vid Klintehamn, men ersattes af mer än dubbla antalet i Klinte, hvarefter resan fortsattes till det egentliga målet för lustfärden. Omkr. kl. ½8 på aftonen återkom ångaren med de särdeles tillfredsstälda lustfararne.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.