Strandning.

Ångaren Gotland, kapten Smitterberg, från Stockholm destinerad till Visby, törnade kl. ½6 i morse under svår tjocka på grund vid Snäckgärdet norr om staden. Post och passagerare sändes genast i land och befordrades till staden; men fartyget har icke, då detta skrifves, kunnat tagas flott, hvarför ångaren Klintehamn reqvirerades från Burgsvik och medelst denna hjelp blef Gotland flottagen kl. 6 i e. m., som det synes utan någon märkligare skada.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.