Sällskapet D. B. V:s årsfest,

den 73:e från sällskapets stiftelse, egde rum den 9 dennes. Festtalet hölls kl. 1 å läroverkets högtidssal, hvarefter, kl. 5 e. m., den egentliga festen vidtog i Snäckgärdet.



Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.